Aantal mensen met bijziendheid groeit door gebruik beeldscherm

Er is in Europa sprake van een toename van het aantal mensen met bijziendheid. Dat kan voor een deel kan worden verklaard door het veelvuldig gebruikmaken van een beeldscherm. Er wordt tegenwoordig veel tijd achter het beeldscherm doorgebracht, zoals met het spelen van online spelletjes, maar natuurlijk ook voor andere activiteiten. Het lezen van de krant, bankzaken regelen, werkzaamheden uitvoeren en ten behoeve van school en studie.

Dat er sprake is van een toename van het aantal mensen met bijziendheid door het gebruik van computers is onderzocht door King’s College Londen. Ongeveer 25 procent van de mensen in Europa heeft last van bijziendheid, maar opvallend is dat het bij jongeren dubbel zo vaak voorkomt. Het blijkt dat 47 procent van de jongeren in Europa met een leeftijd tussen 25 en 29 jaar bijziend is. Dat houdt in dat het lastig is om objecten van veraf duidelijk te zien terwijl voorwerpen van nabij wel goed gezien kunnen worden.

In het onderzoek zijn in totaal vijftien Europese studies betrokken en 60.000 personen zijn daarbij aan een observatie onderworpen. Overigens hebben de onderzoekers ook gewezen op het gegeven dat er een link blijkt te zijn tussen bijziendheid en het niveau van onderwijs. Zo blijkt dat mensen die een hogere opleiding hebben gevolgd vaker bijziend zijn in vergelijking met personen die een lagere opleiding hebben genoten. Verder is het onderzoek vooral gericht op volwassenen en niet op kinderen die tegenwoordig ook veel tijd achter de computer en tablet doorbrengen met onder meer het spelen van online spelletjes.

 Geschreven op 05-13-15 door Spelletjes.org